Müdür (Planlama) Koray GÖKMEN
Müdür (Mühendislik) Ömer ÇAM
Müdür (Kalite) Erdoğan USLU
Müdür (Bakım Onarım) Serkan TOKSOY
Müdür (Güriş Sanayi Grubu Şirketleri – Bilgi İşlem) Metin KANAT
Müdür (Güriş Sanayi Grubu Şirketleri – ARGE) Tansel KASAR
Müdür (Muhasebe) Mithat SEZGİN
Müdür ( Maliyet Kontrol ) Zafer UMUT
Müdür (Güriş Sanayi Grubu Şirketleri – Satın Alma) Umut KAYA
Müdür (Güriş Sanayi Grubu Şirketleri – İnsan Kaynakları) Serpil ÖZDEMİR
Müdür (Bütçe, Kontrol ve Raporlama) Cihan ALANKAYA
Müdür (İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre) Kamil DELİKANLI
Müdür (Teknik Eğitim Merkezi) Erol ÇAKIR
Müdür (Güriş Sanayi Grubu Şirketleri – İç Denetim) Göker ULUKAN
Müdür (Güriş Sanayi Grubu Şirketleri Pazarlama ve Satış) Türker TOSUN
Müdür ( Pazarlama ve Satış) Akın GÖZÜ
Müdür ( Pazarlama ve Satış) Mehmet BUZLUK
Müdür (Talaşlı İmalat) Gökhan TAŞDEVİREN
Müdür (Dövme-Dilovası) Gökhan COŞKUN
Müdür (Dövme-Pendik) İsmail BİLGİ
Müdür (Dövme Mühendislik) Sharad Raghunath NAWALE