Yönetim Kurulu Başkanı – Murahhas Aza Tevfik YAMANTÜRK
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alpaslan AKTUĞ
Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ahmet ERTUĞRUL
Yönetim Kurulu Üyesi Olgun ŞAMLI
Yönetim Kurulu Üyesi Orhan METİN
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Hasan Basri AKTAN
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Atilla ZEYBEK
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Osman ASLAN